Công ty TNHH cơ khí Việt Khoa


Chậu rửa ba
Chậu rửa đơn
Chậu rửa đôi
Bàn có kệ thanh bên dưới
Bàn Inox 1 tầng có thanh chắn sau
Bàn Inox 2 tầng