Công ty TNHH cơ khí Việt Khoa


Kệ Inox
Chậu rửa ba
Chậu rửa đơn
Chậu rửa đôi
Bàn có kệ thanh bên dưới
Bàn Inox 1 tầng có thanh chắn sau
Bàn Inox 2 tầng
bếp nướng gas đá nhiệt
bếp gas chiên phẳng - VK CP2