Nhà Xưởng

1. NHÂN LỰC VÀ CHUYÊN MÔN

TT VỊ TRÍ TRÌNH ĐỘ SỐ LƯỢNG
1 GIÁM ĐỐC CỬ NHÂN 01
2 PHÓ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CỬ NHÂN 01
3 PHÓ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT KỸ SƯ 01
4 TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH KỸ SƯ 01
5 NHÂN VIÊN KINH DOANH ĐẠI HỌC/ CAO ĐẲNG 03
6 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN ĐẠI HỌC/ CAO ĐẲNG 03
7 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN CAO ĐẲNG / TRUNG CẤP 07
8 NHÂN VIÊN KINH NGHIỆP LÀM VIỆC 20
9 NHÂN VIÊN CỘNG TÁC TÙY VỊ TRÍ 10

2. MÓC THIẾT BỊ SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG

STT MÁY MÓC THIẾT BỊ XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG
1 Phần mềm sử lý và thiết kế chuyên nghiệp: CAD/CAM, SOLID Work, 3D- Home.
2 Máy cắt laze kim loại AMADA NHẬT 03
3 Máy cắt Tole AMADA NHẬT 01
4 Máy cắt plasma CNC NHẬT 01
5 Máy chấn Tole AMADA NHẬT 01
6 Máy dập định hình AMADA NHẬT 03
7 Máy đột CNC 30 Tấn hiệu AMADA NHẬT 02
8 Máy chấm hàn NHẬT 01
9 Máy cắt thủy lực ĐÀI LOAN 01
10 Máy khoan bàn ĐÀI LOAN 03
11 Máy hàn argon NHẬT 07
12 Máy hàn TIG/ MIG NHẬT 05
13 Máy tiện NHẬT 01
14 Máy đánh sọc hairline inox tấm NHẬT 02
15 Máy đánh sọc ống NHẬT 01
16 Máy uốn tole NHẬT 01
17 Các loại công cụ gia công cầm tay khác